De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MARTA SERRA GAFAROT amb DNI 40361020E i domicili social en CAN PONT, C/ SANT CRISTÒFOL S/N 17243, LLAMBILLES (GIRONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MARTA SERRA GAFAROT informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.

MARTA SERRA GAFAROT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MARTA SERRA GAFAROT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@LESANXOVETES.CAT.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.